No marco da 70 edición da Asemblea Xeral de Nacións Unidas, o 25 de setembro de2015, apróbase a Axenda 2030 para o Desenvolvemento sostible, texto no que seestablecen 17 Obxectivos a alcanzar (ODS) e 169 metas dentro deses obxectivos e que resultan vinculantes para 193 países.

A propia declaración da Axenda establece que "«estes obxectivos e metas son universais e afectan ao mundo enteiro, tanto aos países desenvolvidos como aos países en desenvolvemento, son de carácter integrado e indivisible e conxugan as tres dimensións (social, económica e medioambiental) do desenvolvemento sostible".

Todos os Obxectivos de Desenvolvemento sostible xiran en torno a 5 grandes eixos: as persoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as alianzas. Á vez, contan cun elemento transversal articulador e irrenunciable: non deixar a ninguén atrás.

Dende a Fundación Amancio Ortega asumimos a nosa parte do reto e estamos comprometidos coa implantación da Axenda 2030 no noso país. Pódese consultar información máis detallada nas seccións de cada un dos nosos proxectos.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Objetivo 15: Ecosistemas terrestres
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible