Institución. Goberno e información económica

Axenda 2030


A través das súas actuacións, a Fundación Amancio Ortega contribúe ao cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) aprobados pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas.

O traballo da institución céntrase de maneira prioritaria no marco de nove ODS.

ODS: 01
Obxectivo 1
Pór fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo

Pese a que a taxa de pobreza mundial veuse reducida á metade desde o ano 2000, nas rexións en desenvolvemento unha de cada dez persoas, e as súas familias, segue a subsistir con 1,90 dólares diarios e hai millóns que gañan pouco máis que esta cantidade diaria. Lográronse avances significativos en moitos países do Asia oriental e sudoriental, pero case o 42 por cento da poboación da África Subsahariana continúa vivindo por debaixo do limiar da pobreza.

ODS: 02
Obxectivo 2
Pór fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sostible

O sector alimentario e o sector agrícola ofrecen solucións claves para o desenvolvemento e son vitais para a eliminación da fame e a pobreza. Xestionadas de forma adecuada, a agricultura, a silvicultura e a acuicultura poden subministrar comida nutritiva a todo o planeta, así como xerar ingresos decentes, apoiar o desenvolvemento centrado nas persoas do campo e protexer o medio ambiente.

ODS: 03
Obxectivo 3
Garantir unha vida sa e promover o benestar para todos en todas as idades

Para lograr os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible é fundamental garantir unha vida saudable e promover o benestar universal.

ODS: 04
Obxectivo 4
Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos.

A educación é a base para mellorar a nosa vida e o desenvolvemento sostible. Ademais de mellorar a calidade de vida das persoas, o acceso á educación inclusiva e equitativa pode axudar a abastecer á poboación local coas ferramentas necesarias para desenvolver solucións innovadoras aos problemas máis grandes do mundo.

ODS: 05
Obxectivo 5
Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Aínda que entre os anos 2000 e 2015 producíronse avances a nivel mundial con relación á igualdade entre os xéneros grazas aos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (incluída a igualdade de acceso ao ensino primario), as mulleres e as nenas seguen a sufrir a discriminación e a violencia en todos os lugares do mundo.

ODS: 06
Obxectivo 6
Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sostible e o saneamento para todos

A auga libre de impurezas e accesible para todos é parte esencial do mundo no que queremos vivir. Hai suficiente auga doce no planeta para lograr este soño. Con todo, actualmente a repartición da auga non é a adecuada e para o ano 2050 espérase que polo menos un 25% da poboación mundial viva nun país afectado pola escaseza crónica e reiterada de auga doce. A seca afecta a algúns dos países máis pobres do mundo, recrúa a fame e a desnutrición.

ODS: 07
Obxectivo 7
Garantir o acceso a unha enerxía accesible, segura, sostible e moderna para todos.

A enerxía é fundamental para case todos os grandes desafíos e oportunidades aos que fai fronte o mundo actualmente. Xa sexa para o emprego, a seguridade, o cambio climático, a produción de alimentos ou para aumentar os ingresos. O acceso universal á enerxía é esencial.

ODS: 08
Obxectivo 8
Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos.

Aproximadamente a metade da poboación mundial aínda vive co equivalente a uns 2 dólares estadounidenses diarios, cunha taxa mundial de desemprego do 5,7%, e en moitos lugares o feito de ter un emprego non garante a capacidade para escapar da pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento e desigual, e revisar as nosas políticas económicas e sociais destinadas a erradicar a pobreza.

ODS: 09
Obxectivo 9
Industria, Innovación e Infraestructuras

Desde hai tempo recoñécese que para conseguir unha economía robusta necesítanse investimentos en infraestrutura (transporte, regadío, enerxía, tecnoloxía da información e as comunicacións). Estas son fundamentais para lograr un desenvolvemento sostible, empoderar ás sociedades de numerosos países, fomentar unha maior estabilidade social e conseguir cidades máis resistentes ao cambio climático.

ODS: 10
Obxectivo 10
Reducir a desigualdade nos países e entre eles

A comunidade internacional logrou grandes avances sacando as persoas da pobreza. As nacións máis vulnerables —os países menos adiantados, os países en desenvolvemento sen litoral e os pequenos Estados insulares en desenvolvemento— continúan avanzando no ámbito da redución da pobreza. Con todo, seguen a existir desigualdades e grandes disparidades no acceso aos servizos sanitarios e educativos e a outros bens produtivos.

ODS: 11
Obxectivo 11
Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, seguros, resilientes e sostibles

As cidades son fervedoiros de ideas, comercio, cultura, ciencia, produtividade, desenvolvemento social e moito máis. No mellor dos casos, as cidades permitiron ás persoas progresar social e economicamente. Nos últimos decenios, o mundo experimentou un crecemento urbano sen precedentes. En 2015, preto de 4.000 millóns de persoas vivían en cidades e prevese que ese número aumente ata uns 5.000 millóns para 2030. Necesítase mellorar, por tanto, a planificación e a xestión urbanas para que os espazos urbanos do mundo sexan máis inclusivos, seguros, resilientes e sostibles.

ODS: 12
Obxectivo 12
Garantir modalidades de consumo e produción sostibles

O consumo e a produción sostible consisten en fomentar o uso eficiente dos recursos e a enerxía, a construción de infraestruturas que non danen o medio ambiente, a mellora do acceso aos servizos básicos e a creación de empregos ecolóxicos, xustamente remunerados e con boas condicións laborais. Todo iso tradúcese nunha mellor calidade de vida para todos e, ademais, axuda a lograr plans xerais de desenvolvemento, que rebaixen custos económicos, ambientais e sociais, que aumenten a competitividade e que reduzan a pobreza.

ODS: 13
Obxectivo 13
Adoptar medidas urxentes para combatir o cambio climático e os seus efectos

O cambio climático afecta a todos os países en todos os continentes, producindo un impacto negativo na súa economía, na vida das persoas e nas comunidades. Nun futuro prevese que as consecuencias serán peores. Os patróns climáticos están a cambiar, os niveis do mar están a aumentar, os eventos climáticos son cada vez máis extremos e as emisións do gas de efecto invernadoiro están agora nos niveis máis altos da historia. Se non actuamos, a temperatura media da superficie do mundo podería aumentar uns 3 graos centígrados este século. As persoas máis pobres e vulnerables serán as máis prexudicadas.

ODS: 14
Obxectivo 14
Conservar e utilizar de forma sostible os océanos, os mares e os recursos mariños para o desenvolvemento sostible

Os océanos do mundo —a súa temperatura, química, correntes e vida— moven sistemas que fan que a Terra sexa habitable para a humanidade. As nosas precipitacións, a auga potable, o clima, o tempo, as costas, gran parte dos nosos alimentos e mesmo o osíxeno do aire que respiramos proveñen, en última instancia do mar e son regulados por este. Historicamente, os océanos e os mares foron leitos vitais do comercio e o transporte.

ODS: 15
Obxectivo 15
Ecosistemas terrestres

O 30,7% da superficie terrestre está cuberta por bosques e estes, ademais de proporcionar seguridade alimentaria e refuxio, son fundamentais para combater o cambio climático, pois protexen a diversidade biolóxica e as vivendas da poboación indíxena. Protexendo os bosques, tamén poderemos fortalecer a xestión dos recursos naturais e aumentar a produtividade da terra.

ODS: 16
Obxectivo 16
Promover sociedades xustas, pacíficas e inclusivas

As ameazas de homicidio intencional, a violencia contra os nenos, a trata de persoas e a violencia sexual, son temas importantes que deben ser abordados para crear sociedades pacíficas e inclusivas. Achandan o camiño para a provisión de acceso á xustiza para todos e para a construción de institucións efectivas e responsables en todos os niveis.

ODS: 17
Obxectivo 17
Revitalizar a alianza mundial para o desenvolvemento sostible

Un programa exitoso de desenvolvemento sostible require alianzas entre os gobernos, o sector privado e a sociedade civil. Estas alianzas inclusivas construídas sobre principios e valores, sobre unha visión e metas compartidas, que colocan a xente e o planeta no centro, son necesarias a nivel global, rexional, nacional e local.