Educación
Proxectos realizados

Proxecto de Formación de Técnicas Agrícolas. Terras Altas do Sur de Tanzania

O proxecto Terras Altas de Tanzania, desenvolvido en colaboración con Agrónomos Sin Fronteras, supuxo a constitución dunha cooperativa para a explotación dunha plataforma de tratamento poscolleita e de almacenamento de produto que sustenta a 6000 persoas e amplía o seu ámbito de influencia ata os 30.000 beneficiarios indirectos na zona de Pawaga. O programa parte da idea de que a mellor forma de loitar contra a pobreza e a fame en comunidades agrícolas reside en ofrecer ás familias a mellor formación posible en técnicas de cultivo e gandería.

Con este modelo como referente, o proxecto Terras Altas estendeuse á área de Kilolo nunha segunda fase, onde a agricultura, a gandería e a fruticultura son as principais fontes de abastecemento dos seus habitantes. Os logros obtidos servirán a outras áreas do país como exemplo de experiencia de traballo agrícola eficiente.

FICHA TÉCNICA
Data de inicio
2014
Data de fin
2016
Entidade colaboradora
Fundación Agrónomos Sin Fronteras
Beneficiarios
5.000 participantes en cursos de formación
30.000 beneficiarios directos da actividade
Investimento total
1,4 millóns de €
OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE / AXENDA 2030
Impacto directo
ODS: 01
ODS: 02
ODS: 04
ODS: 17
Impacto complementario
ODS: 08
FICHA TÉCNICA
Data de inicio
2014
Data de fin
2016
Entidade colaboradora
Fundación Agrónomos Sin Fronteras
Beneficiarios
5.000 participantes en cursos de formación
30.000 beneficiarios directos da actividade
Investimento total
1,4 millóns de €