FICHA TÉCNICA
Data de inicio
Marzo de 2020
Tipo de equipamento
Respiradores mecánicos da UCI
Máscaras filtrantes
Kits de detección do COVID 19
Camas do hospital
Investimento estimado
A determinar
Beneficiarios
Pacientes e profesionais sanitarios do sistema público de saúde español
OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE / AXENDA 2030
Impacto directo
ODS: 03
ODS: 09
ODS: 10
Impacto complementario
ODS: 17

Programa de apoio sanitario na emerxencia provocada polo COVID 19 en España

Área social

A Fundación Amancio Ortega vén de pór en marcha un proceso de compra de material sanitario para a loita contra o COVID-19 e a súa inmediata doazón aos centros sanitarios do noso país. A adquisición de material realízase de acordo coas indicacións técnico-sanitarias das autoridades españolas. O material ponse a disposición no momento da súa recepción en España.

O obxectivo desta acción é completar as doazóns de equipos dispoñibles para os coidados necesarios a pacientes e, simultaneamente, incrementar a capacidade de protección dos propios profesionais sanitarios fronte á exposición ao contaxio. O material adquirido consiste principalmente en respiradores para as unidades de coidados intensivos, máscaras filtrantes e outros equipos de protección, kits de detección do coronavirus e outros equipamentos, como camas hospitalarias.