FICHA TÉCNICA
Data de inicio
2014
Entidade beneficiaria
Federacion Española de Bancos de Alimentos
Data de fin
2016
Centros participantes
56 bancos de alimentos asociados
Alimentos repartidos anualmente
+ de 150 toneladas
Beneficiarios anuais
+ de 1,5 millóns de persoas
Voluntarios estables
+ de 2.900
Distribución do investimento
Aboamento de gastos correntes (18%), adquisición de maquinaria e de vehículos industriais (27%), acondicionamento e reforma dos almacéns (42%), prevención de riscos laborais e desenvolvementos informáticos (13%)
Investimento total
4 millóns de €
OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE / AXENDA 2030
Impacto directo
ODS: 02
Impacto complementario
ODS: 03

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

Área social

A finais de 2014, e de forma simultánea á renovación do compromiso con Cáritas Española, a Federación Española de Bancos de Alimentos, Premio Príncipe de Asturias 2012 da Concordia, asinou coa Fundación Amancio Ortega un acordo de colaboración dotado con catro millóns de euros para realizar importantes melloras nas infraestruturas técnicas dos 56 bancos de alimentos federados, na súa estrutura organizativa e na profesionalización da súa xestión.

FESBAL puido adquirir material necesario para a súa actividade (equipos informáticos, cámaras frigoríficas, vehículos, etc.), así como reacondicionar ou comprar naves de almacenamento. Ademais, unha parte da doazón dedicouse á implantación do Proxecto de Riscos Laborais (PRL) para os voluntarios e empregados dos distintos bancos e ao desenvolvemento do Programa Tribal, cuxo obxectivo é mellorar a xestión dixitalizada e coordinada do inventario de alimentos.

Os 56 bancos de alimentos integrados en FESBAL atenden a 1,5 millóns de persoas cada ano por medio de máis de 8.800 ONG e 3.200 voluntarios colaboradores estables.