Benestar social
Proxectos en curso

Convenio de colaboración con FESBAL para a renovación da súa infraestrutura de repartimento

En abril de 2023, a Fundación Amancio Ortega e a Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) chegaron a un acordo para consolidar a infraestrutura da entidade social ante os novos retos derivados dun contexto socioeconómico marcado pola inflación.

Grazas á colaboración entre ambas as entidades, FESBAL renovará a frota de vehículos de repartimento, actualizará os medios necesarios para un mellor almacenamento de alimentos nos 54 bancos asociados e apoiarase a adquisición de alimentos básicos para atender o maior número posible de beneficiarios.

FICHA TÉCNICA
Data de inicio
2023
Entidade beneficiaria
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
Investimento total
10 millóns de €
OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE / AXENDA 2030
Impacto directo
ODS: 02
ODS: 03
ODS: 09
FICHA TÉCNICA
Data de inicio
2023
Entidade beneficiaria
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)
Investimento total
10 millóns de €