FICHA TÉCNICA
Data de inicio do proxecto
2018
Usuarios
60 prazas de educación e 100 servizos diarios de atención terapéutica
OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE / AXENDA 2030
Impacto directo
ODS: 04
Impacto complementario
ODS: 03
ODS: 07
ODS: 09
ODS: 11

AMENCER-ASPACE (Centro de Educación Especial e Atención Terapéutica)

Área social

En xaneiro de 2018, a Fundación Amancio Ortega asinou un acordo co Concello de Vigo e a asociación AMENCER-ASPACE para a construción dun centro de educación especial e atención a persoas con parálise cerebral e patoloxías afíns. Estas novas instalacións, cuxa inauguración está prevista para o ano 2020, contarán con 60 prazas educativas e permitirán ofrecer, ademais, máis de cen servizos personalizados de atención terapéutica ambulatoria diarios.

A asociación AMENCER-ASPACE foi fundada en 1991 por familias de persoas afectadas pola parálise cerebral ou patoloxías afíns. Actualmente presta atención a 110 usuarios de 0 a 65 anos da provincia de Pontevedra grazas a un equipo de profesionais composto por 51 persoas.