FICHA TÉCNICA
Data de inicio do proxecto
2023
Entidade colaboradora
Fundación Porque Viven
Servizos previstos
Centro de día (24 prazas)
30 cuartos para ingresos
4 apartamentos para despedida
Servizos complementarios: farmacia, salas de fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia en piscina, atención psicolóxica a pacientes e familiares, espazos lúdicos e de descanso, espazo multiconfesional
Inversión estimada
30 millóns de €
Localización do centro
Distrito de San Blas (Madrid)
OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE / AXENDA 2030
Impacto directo
ODS: 03
Impacto complementario
ODS: 07
ODS: 09
ODS: 10
ODS: 11

Centro de atención integral de coidados paliativos pediátricos

Área saúde

En marzo de 2023, a Fundación Amancio Ortega e a Fundación Porque Viven presentaron o proxecto do primeiro centro integral de coidados paliativos pediátricos de España. A instalación permitirá ofrecer unha atención integral e personalizada a nenos e adolescentes afectados por enfermidades complexas e crónicas que ameazan seriamente a súa vida.

O centro, promovido pola Fundación Porque Viven —que traballa para desenvolver os coidados paliativos pediátricos complementando os servizos públicos de saúde— contará con 15.000 m2 e estará rodeado por outros 5.000 m2 de xardíns. A súa construción, cun orzamento de 30 millóns de euros, será financiada pola Fundación Amancio Ortega.

Os pacientes procederán, en todo caso, dos servizos de atención médica do sistema público de saúde.