Ficha técnica
  Data de realización
  Curso 2017/2018
  Entidades colaboradoras
  Universidade de Ottawa, Universidade de Queens (Kensington) e Distrito Escolar de Ottawa-Carleton
  Profesores participantes
  50 por edición
  Universidades españolas de procedencia
  28
Especialidades do Máster en Formación do Profesorado entre os profesores participantes
Artes Plásticas e Visuais, Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, Filosofía, Física e Química, Xeografía e Historia, Lingua castelá e Literatura, Lingua estranxeira: inglés, Lingua estranxeira: francés, Música e Orientación Educativa
Investimento total
2 millóns de €
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible / Agenda 2030
Impacto directo
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Impacto complementario
Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructuras

Programa de Formación para Profesores

Área educativa

No curso 2017/2018, a Fundación Amancio Ortega levou a cabo unha experiencia piloto de formación para profesores que permitiu a 50 docentes acabados de titular residir durante un ano académico en Canadá, onde ampliaron os seus coñecementos en materia pedagóxica, perfeccionaron o seu dominio do inglés e conviviron de maneira directa co mundo educativo canadense en centros reais. O contido do programa foi deseñado de maneira específica polas autoridades educativas canadenses do distrito de Ottawa-Carleton e a Fundación Amancio Ortega, coa colaboración de centros universitarios canadenses (universidades de Ottawa e Queens). Unha vez completado o módulo académico, os participantes incorporáronse durante catro meses ao claustro de profesores dun centro público do distrito de Ottawa (Ontario), participando activamente na vida académica do centro.

Actualmente, e como corresponde ao seu carácter de programa piloto, a Fundación Amancio Ortega está avaliando o desenvolvemento e resultados do Programa de Formación para Profesores xunto co resto de entidades colaboradoras.

Voltar a parte superior da páxina