Ficha técnica
Data de inicio
2010
Bolseiros por edición
600 (dende o curso 2019/2020)
Bolseiros ata 2019
2.925
Solicitudes recibidas
10.016 na última edición (curso 2019/2020)
Investimento anual (dende o curso 2016/2017)
12 millóns de €
Investimento acumulado ata 2019
53 millóns de €
Objetivos de desarrollo sostenible / Agenda 2030
Impacto directo
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Impacto complementario
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Programa de Bolsas

Área educativa

CANCELACIÓN DA EDICIÓN 2020-2021 DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO DA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA GAONA
A Coruña, 29 de abril de 2020

Todas as previsións manexadas polo Programa de Bolsas de Estudo da Fundación Amancio Ortega Gaona dende a posta en marcha da presente edición do Programa de Bolsas víronse superadas polos acontecementos derivados da extensión a nivel mundial da pandemia do Covid-19. A pesar do intenso traballo desenvolvido nas últimas semanas, nas actuais circunstancias non é posible levar a cabo as xestións necesarias para garantir o desenvolvemento do próximo curso académico en Estados Unidos e Canadá.

As distintas xestións de tramitación de expedientes, necesarias para a realización do ano académico, estanse a ver afectadas por circunstancias como a paralización dos trámites de concesión de visados, a imposibilidade de coñecer os termos nos que se desenvolverá o vindeiro curso académico en ámbolos países, a dificultade na identificación e a selección de familias de acollida, procesos que se atopan practicamente paralizados nestes momentos, así como as limitacións á mobilidade internacional de cidadáns. Pero máis aló destas dificultades, neste momento non se pode asegurar que as condicións de saúde e seguridade dos nosos bolseiros nos países de destino poidan manterse en niveis axeitados no período comprendido entre agosto de 2020 e xuño de 2021.

Por todo o anterior, decidiuse cancelar a edición 2020-21 do Programa de Bolsas de Estudo da Fundación Amancio Ortega Gaona por causa de forza maior. Como consecuencia de dita cancelación, transmitíuselle aos estudantes seleccionados a necesidade de proceder á matrícula correspondente a Primeiro de Bacharelato no centro da súa elección para garantir a continuidade dos seus estudos o vindeiro curso.

O Programa de Bolsas de Estudo da Fundación Amancio Ortega Gaona agradece a todas as persoas vinculadas a esta iniciativa a colaboración e a comprensión amosada nestes difíciles momentos.

O Programa de Bolsas da Fundación Amancio Ortega selecciona cada ano a 600 alumnos de 4º de ESO de centros educativos de toda España para cursar 1º de Bacharelato en Estados Unidos e Canadá. Dende o seu inicio no ano 2010, o Programa pretende proporcionar aos mozos participantes non só o dominio do idioma inglés, senón tamén ferramentas que lles axuden a incrementar a súa capacidade para adaptarse a novos ambientes sociais e culturais.

Para favorecer unha inmersión completa nos países de destino —ambos con ampla experiencia na acollida de estudantes internacionais— e impulsar a aprendizaxe do inglés, os 600 bolseiros que participan cada ano no programa conviven cunha familia anfitrioa e acoden a centros educativos locais. A idade de 15-16 anos resulta ideal para a absorción de coñecementos e experiencias vitais, ao mesmo tempo que garante a responsabilidade e autonomía suficientes para unha integración total.

Na actualidade, xa son case 3.000 os estudantes que formaron parte do Programa de Bolsas da Fundación Amancio Ortega.

Voltar a parte superior da páxina