Valores

A Fundación Amancio Ortega leva a cabo accións prácticas e transversais que produzan un efecto inmediato no seu ámbito de actuación e podan chegar ao maior número de beneficiarios

Información económica e goberno

A Fundación Amancio Ortega constituíse ante notario o 10 de xullo de 2001 e o seu órgano de xestión é o seu padroado, presidido por Amancio Ortega Gaona